Historie projektu NTIS

Výzkumné centrum NTIS bylo vybudováno na Fakultě aplikovaných věd v letech 2010-14 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 1 – Evropská centra excelence. Finanční podpora stejnojmenného projektu "NTIS – Nové technologie pro informační společnost" umožnila postavit novou budovu centra, vybavit ji přístrojovým a laboratorním vybavením a sestavit kvalitní výzkumné týmy. Dalším účastníkem projektu (partnerem centra NTIS) je Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby (VÚGTK).

Součástí projektu NTIS byla výstavba nové budovy pro pracovny a laboratoře centra s celkovou plochou cca 12 tis. m2 a pořízení moderního přístrojového vybavení a technologií za cca 200 mil. Kč. V centru by mělo od roku 2015 pracovat celkem cca 180 zaměstnanců (v přepočtu na FTE úvazky).

Pro zajištění špičkového výzkumu má zcela zásadní význam propojení výzkumné a vzdělávací činnosti. Je proto velmi důležité, že Fakulta aplikovaných věd získala i další evropský projekt na výstavbu nových učeben a laboratoří pro výuku studentů. Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu i počet absolventů, kteří najdou uplatnění ve výzkumu a vývoji. 

Do projektu byl zapojen partner Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i..

Základní fakta o projektu

Název projektu:

NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.05/1.1.00/02.0090

Operační program:

OP VaVpI, prioritní osa 1, oblast 1.1 Evropská centra excelence

Žadatel:

Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Partner:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Podíl partner:

3,25% na způsobilých výdajích projektu

Datum zahájení realizace projektu:

1. 12. 2010

Datum ukončení realizace projektu:

31. 12. 2014

Celkové výdaje projektu:

1 042 752 960,79 Kč

Celková dotace projektu:

708 345 119,69 Kč

z toho 85% Evropský fond pro regionální rozvoj:

602 093 351,74 Kč

z toho 15% Státní rozpočet ČR:

106 251 767,95 Kč