Členění výzkumných programů centra

Centrum NTIS je organizačně rozděleno na 6 výzkumných programů (VP):

Do výzkumných a vývojových aktivit výzkumného programu VP6 je zapojen partner Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. se sídlem ve Zdibech u Prahy.

Důraz na posílení synergických vazeb a na stabilizaci výzkumných týmů vyústil v procesu sestavení odborných aktivit projektu PUNTIS, který byl v Centru realizován od poloviny roku 2015 v rámci Národního programu udržitelnosti I.

Synergické vazby mezi programy VP1, VP2 a VP3  vedly k ustanovení mezioborové aktivity Bioinženýrské technologie a modely a vazby mezi programy VP2 a VP6 k ustanovení mezioborové aktivity Geofyzikální modely a geoinformatické technologie.

V Centru NTIS jsou tak od poloviny roku 2015 intenzivně rozvíjeny výzkumné aktivity:

v programu VP1:

  • Identifikace a rozhodování pro systémy s neurčitostí
  • Řídicí systémy strojů a procesů
  • Řečové a obrazové technologie
  • Monitorovací a diagnostické systémy

v programu VP2:

  • Datové a softwarové inženýrství

v programu VP3:

  • Modelování mechanických systémů

v programu VP4:

  • Nanostrukturní tenkovrstvé materiály

v programu VP5:

  • Matematické modelování

V rámci synergických vazeb mezi programy VP1, VP2 a VP3  je rozvíjena mezioborová aktivita:

  • Bioinženýrské technologie a modely

a programy VP2 a VP6  je rozvíjena mezioborová aktivita:

  • Geofyzikální modely a geoinformatické technologie.