ACROSS - Automation, Control and Robotic Systems

Řízení mechatronických soustav a robotů, automatické nastavování regulátorů, optimální a robustní řízení a řízení hybridních soustav.

Skupina ACROSS - Automation, Control and Robotic Systems  se zaměřuje na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti řídicích systémů pro stroje a průmyslové procesy. S historií delší než 20 let využívá znalosti a zkušenosti více než 25 inženýrů. Výzkum zahrnuje ladění standardních a speciálních řídicích algoritmů, návrh pokročilých HIL simulátorů v reálném čase a optimalizaci robotů a manipulátorů.

 
Mezi hlavní cíle naší výzkumné skupiny patří:
  • sledování a rozvoj perspektivních inovativních přístupů v oborech procesního řízení, robotiky a mechatroniky
  • vývoj v praxi použitelných algoritmů podložených teorií
  • návrh a implementace řídicích systémů reálného času s využitím výše uvedených metod
  • tvorba pokročilých numerických simulací dynamických systémů a digitálních dvojčat
  • design a optimalizace mechatronických systémů, manipulátorů a robotů pro nestandardní aplikace - např. manipulace v agresivním prostředí, testování spolehlivosti nebo nedestruktivní inspekce kritické infrastruktury
  • návrh nových výrobních strojů a automatizovaných procesů nebo optimalizace stávajících systémů automatického řízení v existujících provozech
  • poskytování školení a výuky ve sledovaných oborech, tvorba výukových modelů a testovacích stendů
 
Kromě technologického know-how dlouhodobě rozvíjíme vlastní SW a HW prostředky řízení nezbytné pro úspěšné nasazení pokročilých řídicích systémů v praxi.
 
Do této oblasti patří systémy reálného času, návrh výkonové elektroniky, vestavěných regulátorů a servopohonů, vysokorychlostní bezdrátové komunikace v reálném čase nebo strojové vidění.
 
Teoretické výsledky naší práce pravidelně publikujeme v odborných časopisech a na mezinárodních konferencích. Ve výzkumu spolupracujeme s předními Evropskými technickými univerzitami. Výsledky výzkumných a vývojových aktivit jsou okamžitě převedeny do průmyslové praxe prostřednictvím partnerských firem a institucí. Spolupráce s partnery probíhá obvykle formou kolaborativních výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni nebo v rámci smluvního výzkumu.
 
Detailní popis realizovaných činností a reference najdete v části Nabídka spolupráce.