ACROSS - Automation, Control and Robotic Systems

Řízení mechatronických soustav a robotů, automatické nastavování regulátorů, optimální a robustní řízení a řízení hybridních soustav.

Skupina ACROSS - Automation, Control and Robotic Systems využívá znalosti a zkušenosti více než 25 inženýrů. Zaměřuje se na výzkum a vývoj řídicích systémů pro stroje a průmyslové procesy. Výzkum zahrnuje ladění standardních a speciálních řídicích algoritmů, návrh pokročilých HIL simulátorů v reálném čase a optimalizaci robotů a manipulátorů.

Mezi další oblasti patří návrh vestavěných regulátorů a servopohonů, vysokorychlostní bezdrátová komunikace v reálném čase a strojové vidění.

Výsledky výzkumných a vývojových aktivit jsou okamžitě převedeny do průmyslové praxe prostřednictvím partnerských firem a institucí.