Nabídka VaV spolupráce

Hledáte inovativní řešení, máte zformulovaný problém a chcete zvýšit konkurenceschopnost vašich výrobků a služeb? Využijte naše teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Nabízíme své kapacity i moderní přístrojové a laboratorní vybavení.

Nabízíme možnost spolupráce s dynamicky se rozvíjejícím výzkumným centrem se zázemím Fakulty aplikovaných věd ZČU. Spolupráce může být na úrovni společných mezinárodních a národních projektů, kolaborativního a smluvního výzkumu, ale i při vedení závěrečných studentských a doktorských prací. Pořádáme národní i mezinárodní konference, přednášky a semináře.