Projekty

  • Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně (TA01010342)
  • Optimalizace (ekonomické a časové) efektivnosti verifikačních procesů vyhledávání dárce kostní dřeně (TA04010727)
  • Míra polymorfizmů v NK receptorech a jejich ligandech v rámci české populace (AZV_NV18-03-00277)
  • Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ) (LM2018131)