Projekty

  • Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republiky (TAČR, TB02CUZK003), 2015-2016
  • Metody validace, zpracování a použití dat družicových misí v geodézii a geofyzice (GAČR, GA15-08045S), 2015-2017 
  • Aproximace zemského tíhového pole kombinací parametrů odvozených inverzí měřených dat a přímým modelováním (GAČR, GAP209/12/1929), 2012-2014 
  • GOCE-GDC Towards a better understanding of the Earth‘s interior and geophysical exploration research (European Space Agency, 4000103566/11/NL/FvO), 2011-2014 
  • Metody modelování zemského tíhového pole z heterogenních dat (GAČR, GA205/08/1103), 2008-2010 
  • Ověřování, zhodnocení přesnosti a interpretace současných modelů tíhového pole Země odvozených pouze z družicových dat (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 7-2006-2), 2006-2007