Návrh inteligentních kompozitních struktur

Výzkumný tým se zabývá návrhem inteligentních kompozitních struktur, které jsou schopny on-line monitorovat svůj stav pomocí zabudovaných piezoelektrických měničů (senzorů a aktuátorů). Takové konstrukce potom budou schopny detekovat, lokalizovat a kvantifikovat vzniklé porušení a následně stanovit zbytkovou pevnost za účelem zvýšení jejich bezpečnosti. Pozornost je také věnována predikci spolehlivosti kompozitních struktur s využitím nedestruktivních metod, zejména v oblasti spojování materiálů kompozit-kompozit a kompozit-kov.