Projekty

Projekt GAČR č. 16-04546S      2016 - 2018

Aeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických těles
Příjemce: ÚT AV ČR, v.v.i., řešitel: Ing. Luděk Pešek, CSc.
Spolupříjemce: ZČU v Plzni, FAV, spoluřešitel: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Projekt TAČR, program ALFA, TA04020613      2015 - 2017

Výzkum a řízení účinků nestabilit v parních turbosoustrojích
Příjemce: ZČU v Plzni, FAV, řešitel: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
Další uchazeč projektu: Doosan Škoda Power s.r.o., řešitel: Ing. Zdeněk Kubín

Projekt TAČR, program ALFA, TA03010990      2013 - 2016

Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování
Příjemce: Materialise s.r.o., řešitel: Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA
Další uchazeč projektu: ZČU v Plzni, FAV, řešitel: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Projekt TAČR, program CK, TE01020068      2012 - 2019

Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
Příjemce: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., řešitel: Dr. Ing. Pavel Polach
Další účastníci projektu: ZČU v Plzni (řešitel: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.), ...

Projekt GAČR č. GA101/08/0623      2008 - 2010

Teoretický a experimentální výzkum transsonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech
Příjemce: ZČU v Plzni, FAV, řešitel: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
Spolupříjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., spoluřešitel: Ing. Martin Luxa, Ph.D.

Projekt GAČR č. GP101/03/P090      2003 - 2005

Matematické modelování dvourozměrného turbulentního proudění stlačitelné tekutiny s aplikací na šroubové stroje
Příjemce: ZČU v Plzni, FAV, řešitel: Ing. Jan Vimmr, Ph.D.