Diagnostika energetických zařízení

Detekce kontaktu rotoru v rotačních strojích (tzv. rubbingu), je velice důležitou informací u moderních zařízení, kde jsou z důvodu zvýšení účinnosti zmenšovány vůle mezi rotorem a statorem. Kontakt samotný následně vede k ohýbání rotoru, tím ke zvýšení jeho vibrací a následným poruchám.

Rotační stroje jako parní a plynové turbíny, kompresory, cirkulační čerpadla atd. jsou zásadními prvky ve výrobě elektrické energie a jejich porucha a následný výpadek mohou znamenat významné ztráty. Proto je současným trendem on-line monitorovat tato zařízení a poskytovat jejich provozovateli aktuální informace o jejich stavu.

Výzkumný tým vyvíjí moderní a pokročilé metody diagnostiky rotačních strojů zaměřené na včasnou detekci nastávajícího poškození a zaměřuje se především na detekci a lokalizaci zadírání, které značnou měrou ovlivňují provoz např. parních turbín.

V oblasti pokročilé diagnostiky rotačních strojů se specializujeme na:

  • instrumentace měření
  • napojení na stávající systémy snímačů monitorů
  • přizpůsobení vlastního diagnostického HW konkrétním požadavkům a řešení konkrétní diagnostické úlohy
  • vyhodnocení stavu zařízení v SW (rubbing, tip-timing) s využitím vlastních vyvinutých algoritmů
  • doplnění diagnostického SW o další moduly dle konkrétních potřeb