Nabídka spolupráce a služeb

Průmyslové aplikace počítačového vidění

Nabízíme kompletní vývoj průmyslových aplikací počítačového vidění na klíč. Nejčastější aplikace jsou vyvíjeny pro optickou kontrolu kvality výrobků, optickou kontrolu správné montáže, optickou detekci různých prvků či vlastností výrobků, součástí či polotovarů v různých fázích výroby. Většinou se jedná o aplikace, které umožňují zvýšení efektivity výroby (urychlení procesu, zrychlení taktu stroje nahrazením zdlouhavé kontroly člověkem automatickým systémem), kvality výroby (prevence výroby zmetků zamezením spuštění montáže, včasné odhalení vad) či jednoduché zaznamenávání průběhu výroby pro pozdější analýzy různého typu.

Návrh systému typicky obsahuje:

 • identifikaci požadované funkce
 • důkladnou analýzu souvisejících podmínek
 • analýzu technických vlastností z hlediska zpracování optické informace
 • analýzu procesu vizuálního zpracování informace člověkem
 • návrh vhodných algoritmů zpracování, ladění a optimalizace algoritmů
 • implementace a vývoj softwaru
 • zajištění dodávky hardwaru, propojení, instalace softwaru apod.
 • nasazení do provozu

Zkušenosti potvrzují, že aplikací optické kontroly s pomocí kamerového systému a vyhodnocovacího softwaru lze často zefektivnit nebo zkvalitnit výrobu. Totéž platí i v obdobných oblastech, např. poskytování služeb, zemědělství apod. To vede k pozitivním ekonomickým důsledkům pro objednatele. V případě potřeby poskytneme zabezpečenou vzdálenou správu a zaškolení obsluhy.

Reference:

 • CEDA – Central European Data Agency, a.s. – systém rozpoznávání dopravních objektů vyvinutý v rámci projektu TAČR
 • Novem cars interior design gmbh, Vorbach, Německo – systém měření vlnitosti laku optickou metodou vyvinutý v rámci smluvního výzkumu
 • Robotické pracoviště pro odstraňování nebezpečných látek (Certicon, Asekol)
 • Analýza různých parametrů rostlin (PSI, VÚGZ AVČR)

Zpracování obrazových záznamů v lékařství

Nabízíme kompletní vývoj softwarových nástrojů pro analýzy obrazových záznamů v lékařství. Nejsme omezeni použitou modalitou, nejčastějšími modalitami jsou CT, MRI nebo USG. Nejčastější aplikace jsou vyvíjeny pro automatickou či poloautomatickou detekci, zvýrazňování či měření parametrů orgánů nebo patologií v obrazových záznamech. Řešené úlohy zahrnují vyhledávání různých patologií, výpočty obvodu, obsahu či objemu, sledování cévního stromu, apod.

Návrh systému typicky obsahuje:

 • identifikaci požadované funkce
 • důkladnou analýzu podmínek, typ a vlastnosti obrazových dat
 • analýzu vlastností z hlediska zpracování obrazové informace
 • analýzu procesu vizuálního zpracování informace lékařem
 • návrh vhodných algoritmů zpracování, ladění a optimalizace algoritmů
 • implementace a vývoj softwaru
 • zajištění dodávky hardwaru, propojení, instalace softwaru apod.
 • nasazení do provozu

Zkušenosti potvrzují, že aplikace metod počítačového vidění často umožňují zvýšení efektivity práce lékaře, ať už (polo)automatickým výpočtem parametrů, který by jinak lékaři zabral mnoho času anebo předzpracováním větších objemů dat a vytipováním problémových pacientů, kterým pak lékař může věnovat více času. V případě potřeby poskytneme zaškolení obsluhy.

Reference:

 • Segmentace jaterního parenchymu, detekce cévního stromu v játrech (FN Plzeň)
 • Analýza výsledků angiografického vyšetření (Nemocnice Na Homolce)