Záznam pohybu (motion capture) a trojrozměrné modelování

Výzkumná oblast zahrnuje zpracování a využití dat ze systému záznamu pohybu (motion capture ­– MOCAP) a trojrozměrného skenování. Systém záznamu pohybu umožňuje sledování trajektorií pasivních značek ve 3D prostoru. Značky jsou typicky umístěny na pohybujících se objektech (osoby, roboty, ale i zvířata, vozidla, létající objekty apod.) Záznam je možné zpracovat jednak s cílem analýzy pohybu sledovaného objektu pro zjištění např. jeho chování nebo vlastností a jednak s cílem reprodukce zaznamenaných a často upravených dat formou animace virtuálního 3D modelu, který může odpovídat původnímu objektu nebo i být zcela jiný.

Systém trojrozměrného skenování používá strukturované osvětlení snímaného objektu a pomocí kamery snímá deformace promítané struktury vlivem zakřivení a různého natočení jednotlivých ploch objektu. Díky tomu může s použitím speciálního softwaru spočítat trojrozměrný povrchový model. Ten je možné dále použít pro analýzu trojrozměrných vlastností objektu, uchování např. pro případnou výrobu modelu nebo pro další použití ve virtuálním prostředí (animace apod.)

Výzkum probíhá v těchto oblastech:

Animace lidské postavy nebo obličeje

Typickou úlohou, která dobře ilustruje využití systému záznamu pohybu, je animace pro herní nebo filmový průmysl, kde pohyby jsou zachyceny skutečným hercem, který je oblečen ve speciálním oděvu, na který jsou umístěny pohyblivé značky. Tyto pohyby jsou pak po úpravách přenášeny na animovanou postavu, která bývá vizuálně odlišná (veškeré typy neskutečných postav). Díky tomu, že animace je řízena pohybovými daty skutečného herce, zachovávajícími dynamiku pohybu, je výsledkem realistická animace virtuální postavy.

Pro obličejovou animaci je používána speciální náhlavní souprava, která používá 4 kamery pro sledování 3D trajektorie značek, nanesených či nalepených na obličej snímané osoby. Použití značek, které mohou být provedeny pouze popisovačem, značně zjednodušuje proces produkce animace. 

Hlavním oborem výzkumu v oblasti animace ovšem zůstává návrh realistických a přirozených systémů (audio-)vizuální komunikace člověka se strojem, konkrétně výzkum audiovizuální syntézy řeči a syntézy znakové řeči, kde cílem je vytvoření maximálně srozumitelného, přirozeného a realistického komunikačního nástroje (animace pohybů úst při mluvení, animace pohybů znakové řeči, apod.)

Analýza pohybů lidského těla

Výzkum probíhá především v oboru fyzioterapie a ortopedie – správné držení těla, modelování pohybu lidského těla např. při chůzi, analýza pohybu těla při sportu apod.

Sledování pohybu rigidních mechanických objektů

Jednou z úloh v této oblasti je sledování pohybu rigidních objektů, typicky pro robotické aplikace. Cílem je sledovat skutečnou polohu robota. Používané jsou různé druhy objektů – od pásových robotů až po létající drony (kvadrokoptéry, oktokoptéry, apod.) Informace o skutečné poloze je pak využívána spolupracujícím týmem pro návrh řízení robota v momentě, kdy ostatní senzory selžou např. z důvodu nedostupnosti globálního polohového signálu, kluzkého podloží apod.