Projekty

  • Výzkum nových principů mechanických a biomechanických systémů s inteligentním chováním.  GAČR P101/08/H068, 2008-11.
  • Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy. GAČR P101/12/2315, 2012-16.