Nabídka spolupráce a služeb

Výzkumný tým v rámci svého zaměření nabízí v současné době následující možnosti spolupráce a laboratorní služby:

-          kvantitativní stereologická analýza dodaných histologických řezů biologickými vzorky v oblasti mikroskopie světlého pole, počítání mikroskopických objektů, měření délek, ploch, objemů, hodnocení shlukování objektů, následné statistické vyhodnocení dat

-          výzkum v oblasti modelování biologických tkání a orgánů pro simulaci jejich chování ve fyziologických podmínkách

Laboratorní vybavení pro kvantitativní světelnou mikroskopii

-          Badatelský mikroskop Olympus BX51 – s planapochromáty s vysokou numerickou aperturou (objektivy 2x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x), s digitálním záznamovým zařízením Camedia, se software pro stereologickou analýzu mikrofotografií Ellipse, software Statistica

Laboratoř mikroskopické obrazové analýzy a stereologie s následujícím klíčovým laboratorním vybavením:

-          Optický mikroskop s automatizovanou digitalizací histologických řezů

Motorizovaný optický mikroskop pro pozorování ve světlém poli a ve fluorescenčním osvětlení s objektivy 2x-100x a s barevnou digitální kamerou. Ovládací software pro řízení a programování digitalizace mikroskopických preparátů.

-          Systém kamer pro automatickou detekci průměru vzorku

Vzájemně kolmé stereomikroskopické objektivy se záznamem obrazu v reálném čase pro měření průřezu biologických vzorků během jejich mechanického testování (tahové zkoušky).