Projekty

  • Spatially oriented register of Cultural Heritage (sample)
  • Memorial Landscapes Dresden and Terezín as places to remember the Shoah (sample)
  • Krajina paměti. Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA. 2012–2014, Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, reg. č. 100110544
  • Prostorová evidence kulturního dědictví. 2005–neomezeno. Spolupráce s Národním památkovým ústavem (NPÚ)