Nabídka spolupráce a služeb

Výzkumný tým je schopen řešit úlohy základního a hlavně aplikovaného výzkumu v oblasti vícedimenzionálního datového modelování. Nabízíme portfolio činností, týkající se daného tématu. Od konzultačních prací, přes metodické návrhy až po realizace jednotlivých dílčích i ucelených kroků, a to ať již formou zakázky, smluvního výzkumu či společného projektu, konkrétně pak:

  • Návrh a realizace postupu pro převod 2D dat do 3D (4D).
  • Metodické řešení konstrukce informačně bohatého 3D (4D) modelu.
  • Převod modelu do vícedimenzionální prostorové databáze
  • Harmonizace vícedimenzionální prostorové databáze
  • Příprava a realizace tisku 3D modelu

Tým také nabízí témata pro bakalářské, diplomové a dizertační práce ve výše uvedených oblastech. V rámci práce na zvolených tématech studenti spolupracují na řešení tématu s organizacemi, se kterými tým spolupracuje.