Využití otevřených dat

Pojem otevřená data (Open Data) se v posledních letech dostal do popředí zájmu nejen Evropské komise, ale i celé řady organizací, orgánů veřejné sféry a jednotlivců, kteří otevřená data využívají pro nejrůznější účely - od otevřených aplikací sloužící zdarma lidem, až po projekty založené na komerci.

Výzkumný tým z oddělení geomatiky se dlouhodobě zabývá využitím otevřených (volně dostupných) dat především v oblastech územního plánování, dopravy, turistiky, zemědělství a zdravotnictví. Výzkumný tým řeší především otázky technického a sémantického charakteru. Příkladem je integrace a harmonizace dat z různých zdrojů, normalizace a standardizace dat, vizualizace a interpretace dat, kombinace prostorových a neprostorových dat (využití principů Linked Data) a obohacení dat přidáním jejich významu pomocí ontologií.

Aktuálně tým řeší projekt TAČR TB0500MV003 Vypracování certifikované metodiky pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat. Cílem projektu je analýza současného stavu publikování prostorových dat a informací ve formě otevřených dat a návrh metodiky, která bude sloužit jako základní nástroj pro otevírání prostorových dat státní správy a samosprávy v České republice.