04b

Laboratoř pokročilých energetických systémů

 • Monitorovací systémy pro rozsáhlé přenosové sítě (WAMS)
 • Estimace teploty a maximální zatížitelnosti vedení (Dynamic Line Rating)
 • Lokalizace poruchových událostí na vedeních
 • Řízení spotřeby (Demand Side Management)
 • Statistická analýza provozu elektrizační soustavy včetně externích vlivů a vyhodnocení nestandardních jevů
 • Podpůrné služby v přenosových soustavách

Laboratoř pokročilých energetických systémů (Laboratory for Advanced Power Systems) se zaměřuje na aplikovaný výzkum v distribučních a přenosových soustavách. Převážně se zabýváme vývojem pokročilých metod a nástrojů pro podporu rozhodování v oblastech rozvoje elektrických sítí, jejich údržby a operativního řízení s důrazem na zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu při minimalizaci nákladů. Výzkumné aktivity naší laboratoře lze rozdělit do následujících oblasti

Obnovitelné zdroje

 • Modelování a predikce výroby obnovitelných zdrojů
 • Bezpečná integrace do elektrizační soustavy

Provoz elektrické sítě

 • Plánování potřeb PpS pro zajištění přenosové soustavy
 • Optimalizace nákupu a aktivací PpS s ohledem na bilanční a síťovou bezpečnost

Preventivní údržba

 • Optimalizace plánu údržby energetických zařízení
 • Modelování a simulace spolehlivosti klíčových komponent elektrizačních soustav

Rozvoj elektrické sítě

 • Pravděpodobnostní modelování a výpočet chodu sítě
 • Bezpečnostní rating distribuční sítí (např. zatížitelnost vedení s ohledem na stochastické vlivy)