Projekty

  • FP7-608540; 7E413072 - GARPUR - Generally Accepted Reliability Principle with Uncertainty modelling and through probabilistic Risk assessment 01.09.2013 - 31.08.2017
  • TA04020320 - Stanovení rozsahu PpS a jejich ocenění zohledňující současně požadavky bilanční i síťové. 01.07.2014 - 31.12.2016
  • TE01020197 - Centrum aplikované kybernetiky, CAK 3 01.03.2012 - 31.12.2019
  • TA01020865 - Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektr. využívajících obnovit. zdrojů energie (BIOZE) do elekt. soustavy ČR 01.01.2011 - 31.12.2015
  • TA02020538 - Výzkum a vývoj metod a algoritmů optimalizace rozhodování o nasazování energetických zdrojů z hlediska nákladovosti a emisí 01.01.2012 - 31.12.2014
  • FR-TI1/462 - Výzkum a vývoj systému "Wide Area Monitoring" pro oblast distribuční energetiky 01.03.2009 - 31.10.2012