2022 ‒ 2024

Projekt GA ČR č. 22-18760S

Nové funkční tenkovrstvé materiály na bázi kovových skel a duální fázové struktury.

Celkové uznané náklady: 6 168 tis. Kč

2021 ‒ 2023

Projekt GA ČR č. 21-28277S

Vysoce účinné termochromické povlaky na bázi VO2 s nízkou přechodovou teplotou připravené pomocí reaktivního pulzního plazmatu.

Celkové uznané náklady: 6 690 tis. Kč

2021

Projekt č. 08 v rámci projektu TA ČR GAMA2 č. TP01010042 (2020-2022): Podpora komerčních příležitostí ZČU II. 
Ověření metody nízkoteplotní plazmové depozice transparentních (polo)vodivých oxidů pro reálné aplikace.

Celkové uznané náklady: 980 tis. Kč

2020

Projekt č. 02 v rámci projektu TA ČR č. TP01010042 (2020-2022): Podpora komerčních příležitostí ZČU II.

Antibakteriální tenkovrstvé povlaky.

Celkové uznané náklady: 980 tis. Kč

2019 ‒ 2023

Projekt Horizon 2020 č. 869929  
Lightweight switchable smart solutions for energy saving large windows and glass façades (Switch2save).

Celkové uznané náklady: 5 468 224,21 EUR z toho Západočeská univerzita v Plzni 280 937,50 EUR

2019 ‒ 2021

Projekt GA ČR č. 19-14011S

Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich reaktivní magnetronové naprašování, pomocí pokročilých počítačových simulací.

Celkové uznané náklady: 5 173 tis. Kč

2019 ‒ 2021

Projekt GA ČR č. 19-13174S


Pokročilé nanomateriály s řízenou architekturou pro detekci vodíku.


Celkové uznané náklady: 4 495 tis. Kč

2018 ‒ 2021

Projekt MPO č. FV30177  
Výzkum a vývoj nových pulzních plazmových technologií pro depozici pokročilých tenkovrstvých materiálů.

Celkové uznané náklady: 11 500 tis. Kč z toho Západočeská univerzita v Plzni 3 000 tis. Kč

2017 ‒ 2019

Projekt GA ČR č. 17-08944S     

Nanostrukturní povlaky syntetizované užitím vysoce reaktivního pulzního plazmatu.

Celkové uznané náklady: 6 288 tis. Kč

2016 ‒ 2018

Projekt GA ČR č. 16-18183S     

Pokročilé povrchové povlaky se zlepšenými vlastnostmi a teplotní stabilitou.

Celkové uznané náklady: 6 190 tis. Kč

2015 ‒ 2017

Projekt GA ČR č. 15-00859Y     

Design nových funkčních materiálů a cest pro jejich přípravu atom po atomu pomocí pokročilého počítačového modelování.

Celkové uznané náklady: 3 714 tis. Kč

2014 ‒ 2016

Projekt GA ČR č. 14-03875S      

Nanostrukturní multifunkční povlaky připravené užitím silně ionizovaného pulzního plazmatu.

Celkové uznané náklady: 5 985 tis. Kč

2012 ‒ 2015

Projekt GA ČR č. GAP108/12/0393     

Tvrdé nanokompozitní vrstvy se zvýšenou houževnatostí a unikátními vlastnostmi.

Celkové uznané náklady: 9 687 tis. Kč

2010 ‒ 2012

Projekt MŠMT ČR COST OC10045    

Nové plazmové zdroje pro depozice vrstev a modifikaci povrchů v rámci Akce COST MPNS MP0804: Highly Ionised Pulse Plasma Processes.

Celkové uznané náklady: 990 tis. Kč

2008 ‒ 2012

Eropský projekt NMP2-LA-2008-214134     

Flexible production technologies and equipment based on atmospheric pressure plasma processing for 3D nano structured surfaces.

koordinátor projektu: Fraunhofer-Institut für Werkstoff-und Strahltechnik (IWS), Dráždany, Německo